Hva kan jeg tilby deg?

Lær om selvutvikling

Følg på instagram

Profil med fokus på selvutvikling uten å måtte strebe.


Følg for tips til å investere i deg selv over tid for et godt og meningsfullt liv.

Få konkrete tips

Abonnér på gratis podkast

Følg for tips til å investere i deg selv over tid for et godt og meningsfullt liv.


Du finner Verdiklemma podkast de fleste steder der man lytter.

Coaching via FaceTime

Investér i deg selv

Coaching er en samtaleform som kan vekke refleksjon slik at du ser en situasjon fra flere perspektiv, finner løsninger, og ser klarere hvilke valg du ønsker å ta ut fra dine verdier, dine egenskaper og din livssituasjon.

Det handler om samme tematikk i alle de tre overnevnte kanalene. I coachingsamtaler deler jeg ikke kunnskap og gir sjelden konkrete tips, for det jeg tilbyr der er en samtaleform. Ønsker du kunnskap og konkrete tips anbefaler jeg derfor at du følger på Instagram og lytter til podkast. Les mer om tankene bak det jeg tilbyr.