Hva kan jeg hjelpe deg med?

Har du en drøm?

Hvorfor utsetter du drømmen din?

Vi lager oss unnskyldninger som vi tror på, men det er sjelden de egentlige årsakene. Ofte utsetter vi drømmen fordi vi er redd for å feile og det føles bedre å ha drømmen intakt.

Veikryss i yrkeslivet

Karrierecoaching

Trenger du å tenke nytt? Har du behov for en nøytral sparringspartner? Jeg tilbyr coaching i forbindelse med valg av studie, jobbsøkeprosesser eller veivalg underveis i karrieren.

Selvutvikling - til glede for andre

Stå støtt i deg selv

Hvordan jobbe med selvaksept og selvfølelse og stå mer støtt i seg selv. Hvordan skape mer balanse i hverdagen og leve i tråd med egne verdier og ønsker - med lykke og mening som bieffekt.