Bildet av verditrekanten er hentet fra en bok av Susann Gjerde.

Verdiklemma og verditrekanten

Når en av våre kjerneverdier blir utfordret av livets mange hverdagslige situasjoner så kan vi si at vi opplever en verdiklemme.


Verditrekanten handler om at uro oppstår når verdier kommer i klem.

Det å leve i tråd med egne verdier gir mindre indre uro og man oppnår mer ‘flyt’ og drivkraft i det man gjør.


Bevissthet rundt egne verdier kan...

...bevisstgjøre grunner for atferd og dermed også lette endring av atferd.

...tilrettelegge for innsikt og erkjennelser.

...gjøre det lettere å ta valg i tråd med egne verdier.

...løse opp i indre uro eller manglende framgang som følge av at man har verdier som er motstridende.


Dersom vi har et mer bevisst forhold til egne kjerneverdier kan vi ha et bedre grunnlag for å ta gode valg når verdiklemmer oppstår. Det gjør at vi opplever mindre indre uro og har en bedre mulighet til å føle oss trygge på at vi kan stå for valgene våre.


Dine kjerneverdier er noe av det viktigste jeg tar utgangspunkt i når vi snakker sammen. Derfor bruker jeg tid på å kartlegge dem.