5 knagger for et meningsfullt liv


Det jeg brenner for å formidle er den type selvutvikling som ikke handler om å strebe etter lykke og suksess. Jeg brenner for å formidle om en type selvutvikling som til syvende og sist ikke handler om oss i det hele tatt. La oss finne trygghet i oss selv selv slik at vi blir mindre opptatt av oss selv.

Vi kan jobbe med vår lykke på en indirekte måte ved å investere i oss selv på 5 ulike områder, slik at resultatet blir at vi står støtt i oss selv, finner en følelse av å høre til, har balanse i livet, og legger til rette for tilstand av flyt, glede, inspirasjon og videre læring - samtidig som vi bidrar med noe som føles meningsfullt til glede for samfunnet.


Lykkejaget gjør oss mindre lykkelige

Forskning viser at lykkejaget gjør oss mindre lykkelige, og det er lykkens paradoks. Mange tror at når de en dag oppnår suksess så vil de bli mer lykkelige, men i virkeligheten er det motsatt. Suksess springer ofte ut av det å være lykkelig.


Heldigvis går det an å jobbe med sin lykke på en indrekte måte. Forskning fra Harvard har sammenfattet all forskning som er blitt gjort på lykke gjennom mange tiår og sammenfattet det i 5 områder hvor man kan jobbe med sin velvære for å samlet sett få det bedre med seg selv og andre - og sånn sett få et lykkeligere liv:

"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald

Spirituell velvære

Fysisk velvære

Intellektuell velvære

Relasjonell velvære

Emosjonell velvære

Hva ligger under disse 5 områdene?

5 knagger for et mer meningsfullt liv - SFIRE:


S for "spirituell" velvære: Ordet spirituell betyr i denne sammenheng at vi finner noe som gir oss en følelse av mening og hensikt, en følelse av å være en del av noe større enn oss selv, osv. Det behøver altså ikke ha noe med religiøsitet å gjøre.


F for fysisk velvære: Vi har det bedre om vi skaper en balanse i både timeplanen og på tallerkenen, får kvalitetssøvn, stresser mindre og puster bedre. For å nevne noe.


I for intellektuell velvære: Dette handler om vår evne til dypt fokus over tid, men evnen kan øves opp på mange ulike måter og trenger ikke ha med bøker å gjøre om det ikke er din greie.


R for relasjonell velvære: Å få det bedre i sin relasjon med andre og seg selv.


E for emosjonell velvære: Dette innebærer blant annet å være i stand til å håndtere og regulere følelser.


I den første lydfilen jeg har lagt ut på min nye podkast forteller jeg litt mer om hva som ligger i disse 5 begrepene. Se under menypunktet podkast.