5 knagger for et meningsfullt liv


Det jeg brenner for å formidle er den type selvutvikling som ikke handler om å strebe etter lykke og suksess. Jeg brenner for å formidle om en type selvutvikling som til syvende og sist ikke handler om oss i det hele tatt. La oss finne trygghet i oss selv slik at vi blir mindre opptatt av oss selv.

Vi kan jobbe med vår lykke på en indirekte måte ved å investere i oss selv på 5 ulike områder, slik at resultatet blir at vi står støtt i oss selv, finner en følelse av å høre til, har balanse i livet, og legger til rette for tilstand av flyt, glede, inspirasjon og videre læring - samtidig som vi bidrar med noe som føles meningsfullt til glede for samfunnet.


Lykkejaget gjør oss mindre lykkelige

Forskning viser at lykkejaget gjør oss mindre lykkelige, og det er lykkens paradoks. Mange tror at når de en dag oppnår suksess så vil de bli mer lykkelige, men i virkeligheten er det motsatt. Suksess springer ofte ut av det å være lykkelig.


Heldigvis går det an å jobbe med sin lykke på en indrekte måte. Forskning som er blitt gjort på lykke gjennom mange tiår kan sammenfattes i 5 områder hvor man kan jobbe med sin velvære for å samlet sett få det bedre med seg selv og andre - og sånn sett få et lykkeligere liv:

"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald
"A life coach does for the rest of your life what a personal trainer does for your health and fitness." - Elaine MacDonald

Spirituell velvære

Fysisk velvære

Intellektuell velvære

Relasjonell velvære

Emosjonell velvære

Hva ligger under disse 5 områdene?

5 knagger for et mer meningsfullt liv - SFIRE:


S for "spirituell" velvære: Ordet spirituell betyr i denne sammenheng at vi finner noe som gir oss en følelse av mening og hensikt, en følelse av å være en del av noe større enn oss selv, osv. Det behøver altså ikke ha noe med religiøsitet å gjøre.


F for fysisk velvære: Vi har det bedre om vi skaper en balanse i både timeplanen og på tallerkenen, får kvalitetssøvn, stresser mindre og puster bedre. For å nevne noe.


I for intellektuell velvære: Dette handler om vår evne til dypt fokus over tid, men evnen kan øves opp på mange ulike måter og trenger ikke ha med bøker å gjøre om det ikke er din greie.


R for relasjonell velvære: Å få det bedre i sin relasjon med andre og seg selv.


E for emosjonell velvære: Dette innebærer blant annet å være i stand til å håndtere og regulere følelser.


Hva betyr dette i praksis?

Ved å akseptere hele oss selv, ramme inn selvbildet på en god måte, lære oss å prosessere våre følelser og møte våre behov på en hensiktsmessig måte, så står vi støtt i oss selv. Vi finner ro til å bli kjent med hva vi brenner for, og vi får overskudd til å se verden rundt oss og hvilke behov i samfunnet som våre egenskaper kan væer med på å møte. På den måten står vi ikke bare støtt i oss selv, men vi bygger også opp andre og skaper gode ringvirkninger. Det kan gi oss liv som er mer bærekraftige og som føles mer meningsfulle. Det høres jo fint ut, men hvilke små gjennomførbare steg kan vi ta for å gå i den retningen? Ved å abonnere på Verdiklemma podkast vil du få høre mer om hva dette innebærer i praksis i dagliglivet og få anvendelige tips.

YouTube-video med omtale av SFIRE-modellen (SPIRE på engelsk) og hvorfor den ble laget:

Wholebeing Happiness and the SPIRE Approach, with Tal Ben-Shahar, PhD - YouTube